Iragarki ofizialak

Malerrekako Mankomunitatearen egoitza elektronikoa

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa betez, egoitza elektroniko hau sortu da herritarrei gure erakundearekin komunikatzeko sistema telematiko bat emate aldera. Malerrekako Mankomunitatea da egoitzaren titularra. Interneteko helbide honen bidez, herritarrek beren udal-espedienteak kontsultatu ahal izango dituzte, modu ...